Kamu Güvenliği hizmeti sunan kurumların merkez idare ve sahadaki birimleri ile bağlı olduğu diğer kurumları ortak bir veri havuzunda toplamayı amaçlayan çözüm platformudur.

İdari birimler, komuta ve istasyonlardaki personel, envanter ve vaka süreçlerinin sisteme tanımlanması, planlanması, yönetim ve koordinasyonu ile verilerin rapor ve grafiklerinin oluşturulması gibi temel işlevleri bünyesinde barındırır.
         
 

112 Acil Sağlık Hizmetleri otomasyonu Yönetim Merkezi (Başhekimlik), Komuta Kontrol Merkezi, Ambulanslar, Acil Yardım İstasyonları, Hastane Acili ve Kan Merkezleri ile kuruma bağlı diğer idari birimleri aynı yazılım platformunda buluşturarak; çağrı karşılama, yönlendirme işlemleri ile acil müdahale ekipleri ve hastane acillerinin online koordinasyonunu sağlıyor.

 

 

 

 
  Vaka Simülasyonu   Araç Simülasyonu  
 


1. Vaka Seçimi
(isteğe göre tarih ve saat seçimi)

2. Vakaya Gidiş Simülasyonu
(durum, yol, hız ve saat bilgisi)

3. Hastaneye Gidiş Simülasyonu
(durum, yol, hız ve saat bilgisi)

 


1. Araç Seçimi

2. Tarih ve Saat Seçimi (geçmişe yönelik herhangi bir tarih ve saat)

3. Araç Simülasyonu (aracın durum, geçtiği yol, hız ve saat bilgisi)

 
  BilgiCad Başhekimlik   BilgiCad
Komuta
  BilgiCad
İstasyon
  BilgiCad Ambulans   BilgiCad Navigasyon  
 

Kurumların, birimlerin, ekiplerin, vaka süreç tanımlarının oluşturulması  ve planlanması, iş akış ve süreçlerinin takip edilmesi, raporların hazırlanması ve grafik analizleri gibi ana işlevleri yürütür.  Tüm bileşenlerle çalışır.

 

 

Ekiplerin ve birimlerin anlık takibi ve koordinasyonu, hastane ve kan merkezlerinin görüntülenmesini sağlar, harikatalarla vaka yerinin tespiti ile ekiplerin rota işlemlerinin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.

Bilgi Cad İstasyon, acil yardım istasyonlarının vaka takibi, kaynak ve  envanter yönetimi ile bu istasyona bağlı ekiplerin komuta ve idari merkezle eşgüdümlü çalışmasını sağlar.

  Ambulans ve ekiplerinin vaka takibi ve hasta işlemlerinin yönetimi ile komuta merkezi, hastane acilleri ve ekiplerle online ortamda birlikte çalışmayı sağlayan mobil uygulamadır.  

Ekiplerinin vakalara ve hastanelere yönlendirilmesi için, dijital haritalar üzerinde otomatik rota çizimi ve takibini sağlar, adres arama ve bulmaya yardımcı olur. Rota çizimleri komuta merkezi ile entegre ya da kullanıcı kontrollü yapılabilir.

 
   
   
   
banban4