Bilgi Yönetim Vizyonu   Yazılım Geliştirme Vizyonu   Yazılım Teknoloji Vizyonu  
         
  Bilginin ortaya çıkışından, arşivleninceye kadar geçen sürecin kayıt altına alınması ve izlenebilmesidir.

Kullanıcılar veya dağıtık sistemler tarafından üretilen bilgilerin, ilişkisel bir model içinde merkezileştirilmesi ve yetki dahilinde kullanıma açılmasıdır.
Yazılım ürünlerimizin ortak bir platformda çalıştırılması için, bütünleşik bir yazılım platformu modellenmiştir. Platformun temelinde, ortak yazılım bileşenleri bulunmaktadır. Tercih edilen platformun en güncel teknolojileri yakından takip edilmekte ve çözümlerimize sağlayacağı katkılar değerlendirilmektedir. Hazır teknolojilerden, üst seviyede istifade edilerek, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Yazılım geliştirme sürecinin verimliliğini arttırmak ve
ekip içi iletişimi
kolaylaştırmak için,
birlikte çalışma platformu
kurulmuştur.
1. Görsel Sunum Katmanı
2. Web Tabanlı Sistemleri
3. Servis Temelli Mimari (SOA)
4. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
5. Mobil Cihazlar
 
   
   

  open-E ile Data Storage Software

The Open-E Data Storage Software V6 (DSS V6) tümleşik dosya ve blok bazlı storage yönetimi işletim sistemidir. Network Attached Storage (NAS), iSCSI, InfiniBand and Fibre Channel (SAN) özelliklerini içerir.

banban4