Bilgi Sistemleri, 2002 yılında bilişim sektöründe "Sistem Entegratörü" olarak faaliyete geçmiştir.

Uzman kadrosu ile bilişim sektöründe; "Yazılım, Sistem Tümleştirme, Ağ İletişim Altyapıları Kurulumu, Bilişim Güvenliği Çözümleri, Çağrı Merkezi Çözümleri ve Kamu Güvenliği" sektörüne yönelik "Acil Hizmetler" otomasyonu" çözümleri sunmaktadır.

Kurum olma bilincine ulaşmış ya da bu potansiyele sahip tüm firmalar, müşteri profilimizi oluşturmaktadır. Sistem entegrasyonu ve buna bağlı yazılım çözümlerimizi, "Proje Yaklaşımı"na paralel bir bütünsellikle, çözüm ortağı olduğumuz firmalara sunuyoruz.

 
Untitled Document
Untitled Document

"İyi Bir BT Altyapısı,
Kurumunuzu İstediği Hedefe Ulaştıran Güç Olacaktır."

banban4