112 OTOMASYON PROJESİ,112 Acil Hizmeti'nin standartlarını yükseltmek ve üretilen hizmetin günümüz modern teknolojileri kullanılarak daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir projedir.

112 Acil Otomasyonu; Olayların bildirilmesinden, arşivlenmesine kadar gerçekleşen süreci elektronik ortamda takibini sağlayan, süreç içinde yer alan birimlerin koordinasyonunu gerçekleştiren, kurumsal kaynakların planlamasının ve yönetiminin gerçekleştirildiği, bütünleşik bir sistemdir.

Tüm operasyonel sistem içinde, yetki dahilinde çalışan 5 alt sistem ve entegrasyon servisleri yer almaktadır.

  Başhekimlik - Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetim Otomasyonu

112 Otomasyonu süreci ile ilgili olarak gerekli ön tanımlı verilerin sisteme işlenmesi ve diğer birimlerdeki süreçlerin online olarak takip edilmesini sağlayan bir yazılım ile Başhekimlik, otomasyonun tanımlayıcısı ve izleyicisi konumundadır.

  Otomasyon Sistem Bileşenleri
     
  1. Personel Yönetimi
   a. Özlük ve Sicil İşleri
   b. Nöbet Planlama ve Takibi
   c. Eğitim Planlama ve Takibi
   d. İzin ve Rapor İşlemleri
   e. Rotasyon İşlemleri
2. Envanter Yönetimi
   a. Malzeme Tanımları
   b. Malzeme Giriş - Çıkış İşlemleri
   c. Malzeme Sarf ve Talep İşlemleri
   d. Malzeme Demirbaş ve Zimmet İşlemleri
3. Birim Kaynak Yönetimi
   a. Ekip Yönetimi
   b. Malzeme Yönetimi
4. İş  Akış ve Süreç Yönetimi
5. Dinamik rapor tasarımı
6. Mesaj ve Duyuru İletişim Sistemi
7. Raporlama
   a. İş Akış Süreç Raporları
   b. Vaka Raporları
   c. Personel Raporları ve Grafikleri
   d. Kaynak raporları
   e. Envanter Raporları
   f. Grafik Raporları
    
Untitled Document
  Acil Yardım İstasyonları   Mobil Ekip Ambulans Yönt.    Sağlık Bakanlığı Entegrasyonu  
 

 

 

 

 

Ambulansların ve ambulans ekiplerinin hazırda bekledikleri, lojistik desteklerini sağladıkları noktalardır.

Olayların ve müdahale durumlarının anlık olarak izlenmesini sağlayan, lojistik durum bilgilerinin görüntülenip sisteme işlenebileceği, başhekimlik tarafından yayınlanan duyuruların takip edilebileceği bir yazılım ile otomasyonun önemli bir bileşenini oluşturur. Sahip olunan yazılım aracılığıla komuta merkezi, ambulanslar ve hastane acilleri ile online olarak veri iletişiminde bulunabilirler. Ayrıca yine bu yazılım ile teknik donanım ve lojistik durumu bilgileri günlük olarak Komuta Merkezi'ne bildirilebilmektedir.

1. Vaka Takibi ve Raporları
2. Ekip Yönetimi
3. Malzeme Yönetimi
4. Envanter Yönetimi
5. Nöbet Takip Sistemi
6. İletişim ve Mesajlaşma
7. İş Akış Süreç Entegrasyonu

 

 

 

 

 

Mobil terminaller ile otomasyon sistemine GPRS üzerinden bağlanan ambulans ekibi, kendilerine atanan olayları ve ilgili süreçleri online olarak takip edebilmektedirler. Bu vesileyle otomasyonun diğer bileşenlerini oluşturan birimler, ambulans ekibinin olay yerine ulaşımını, hastaya müdahale sürecini ve hastaneye teslimini yine online olarak izleyebilmektedirler.

Mobil terminallerde internet bağımsız olarak çalışmakta olan harita navigasyon yazılımı ile ambulans ekibi, olay yeri ve hastane gibi hedef onktalara en kısa yoldan, en hızlı şekilde nasıl gideceğini görüntüleyerek belirleyeceği en uygun rotayı tekip edebilirler.

112 Otomasyonu kapsamında ambulans ekibi mobil terminal üzerinden online olarak Komuta Merkezi, istasyonlar, diğer ambulanslar ve ilgili hastane acilleriyle online olarak veri iletişiminde bulunabilirler.

Ayrıca ambulans ekibi mobil terminaldeki yazılım ile teknik donanım ve lojistik durumu bilgilerini günlük olarak merkeze bildirebilmektedir.

1. Ambulans Uygulaması
    a. Vaka Yönetimi
    b. Hasta Yönetimi
         i. Hasta Kimlik Bilgileri
        ii. Konsültasyon Bilgileri
       iii. Tıbbi Müdahale İşlemleri
       iv. Hastane Önerme ve Seçimi
        v. Hastane Kaynak Projeksiyonu
    c. İş Akış Süreç Entegrasyonu
    d. İletişim ve Mesajlaşma
2. Harita - Navigasyon Uygulaması
    a. Navigasyon
    b. Olay Yeri ve Hastane için Otomatik Rota Çizimi
    c. Adres Sorgulama
    d. Merkezi Güncelleme  
 

 

 

 

 

Otomasyon tarafından oluşturulan vaka ve hasta bilgilerinin, bakanlık tarafından belirlenen periyot ve formatta,  web servisi aracılığıyla otomatik olarak bakanlığa iletilebilmektedir

 

 
   
   
  Hastane Acilleri   Kan Merkezleri   Hastane Entegrasyonu  
 

 

 

 

 

Devlet hastaneleri ve araştırma hastanelerinin acil birimlerini de online bağlantı ile kapsamına alan otomasyon projesi, kendilerine gelecek olan hastalar hakkında önceden gerekli bilgi ileterek hasta için hazırlık yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Hastane acilleri sahip oldukları yazılım ile periyodik olarak, hastanenin acili ve diğer acil müdahale birimlerinin durumları hakkında güncel bilgilerin merkeze iletilmesini sağlamakta.

Komuta merkezindeki yetkililerin de, bu bilgiler doğrultusunda hastanın en uygun hastaneye sevk edilmesine karar vermesine yardımcı olmaktadır. Hastane acilleri ile ambulans ekibi anlık olarak hastaya müdahale süreciyle ilgili olarak bilgi iletişiminde bulunabilmektedir.

1. Vaka Takibi ve Raporlama
2. Kaynak Yönetimi
    a. Acil Müdahale
    b. Ameliyathane
    c. Yoğun Bakım
    d. Yatak Projeksiyonu
3. İletişim ve Mesajlaşma
4. İş Akış Süreç Entegrasyonu

 

 

 

 

Sistemin kan merkezleri tarafında, kan merkezlerinin sahip oldukları kaynakları online olarak merkeze bildiren bir uygulama yer almaktadır. Uygulama diğer otomasyon bileşenleriyle tam entegre olarak çalışır

1. Kan Bankası Kaynak Yönetimi
2. İletişim ve Mesajlaşma
3. İş Akış Süreç Entegrasyonu

 

 

 

 

Hastanelerin belirli periyotlarla;  genel bölüm bilgileri (yatak durumu vb), ekipman bilgileri, bölüm bazlı nöbet bilgileri, web servisleri aracılığıyla alınmaktadır.

Olay sürecinde, hastaneye yönlendirme aşamasında, bu bilgiler kullanılabilmektedir.

 
   
   
banban4